ABOUT COMPANY

make it Possible

As the leading cloud provider in the market,ABPO Cloud knows what it takes to be successful in Thailand.

https://abpo.co.th/wp-content/uploads/2023/06/Executive1.jpg

บริษัท เอบีพีโอ จำกัด เป็นผู้นำระดับโลกด้านคอมพิวเตอร์โดยให้บริการแก่องค์กร นักพัฒนา และองค์กรภาครัฐหลายพันแห่ง เอบีพี่โอ มอบความสามารถในการประมวลผลและการประมวลผลข้อมูลที่เชื่อถือได้และปลอดภัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โซลูชั่นออนไลน์

ซึ่งบริษัท เอบีพีโอ จำกัด คือ หนึ่งในบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการในการ ทำธุรกิจแบบ B2B (Business-to-Business)

บริษัทฯเราได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ตามนโยบายในการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัททีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีจุดมุ่งหวังในการขยายธุรกิจในการให้บริการต่างๆ

ซึ่งเรามีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในสายงานหลากหลาย มาให้บริการกับลูกค้า เพื่อความสำเร็จในเป้าหมาย ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายและความสะดวกในการให้บริการ

บริษัท เอบีพีโอ จำกัด ยังให้บริการธุรกิจหลัก 4 ธุรกิจ อาทิ BPO Business Process Outsourcing ให้บริการด้านการบริหารงานคอนแทคเซ็นเตอร์ (Contact Center) อย่างครบวงจร, DRA Direct Response Agency ให้บริการพร้อมวางแผนดูแลธุรกิจ ในสื่อช่องทางทีวีออนไลน์, BTO Business Technology Outsourcing ให้บริการงานด้านเทคโนโลยีพร้อมคิดค้น พัฒนาและเปลี่ยนองค์กรของคุณ ให้เข้าสู่รูปแบบการทำงานใหม่, ACM Academy ให้บริการงานด้านการฝึกอบรมบุคลากรที่แตกต่างจากสถาบันอื่น

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการลงทุนกับธุรกิจที่มีโอกาสในการ เติบโตด้าน พลังงานสะอาด / สุขภาพ (ผู้สูงอายุ) อย่างมาก ในอนาคตจะเห็นได้ว่าการดำเนินธุรกิจของ บริษัท เอบีพีโอ จำกัด นั้น มุ่งเน้นในการใช้ Technology ต่างๆ มาอำนวย ความสะดวกให้กับลูกค้า ในการเติบโตที่สูงมากในอนาคต

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
OUR SUCCESSES OVER THE YEARS

ABPO is a
Unique and Global team

Driven by a common passion making a difference in the lives of
people, businesses and communities since 2010. What sets us apart
the Passion of our team members in 28 countries, and our
Technologies that come together

Driven by a common passion making a difference in the lives of people, businesses and communities since 2010. What sets us apart the Passion of our team members in 28 countries, and our Technologies that come together

0123456789001234567890

Years Experience

ทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในสายงานหลากหลาย มาให้บริการกับลูกค้า เพื่อความสำเร็จในเป้าหมาย
012345678900123456789001234567890+

Client Success

เราให้ความสำคัญกับการ สร้างความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของบริการ
012345678900123456789001234567890+

Completed Projects

ทีมงานของเราทุ่มเทและตั้งใจ เพื่อให้งานออกมาดีที่สุดและส่งมอบงานตามเป้าหมาย
0123456789001234567890+

Awards Achieved

จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทำให้เราได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จจากสถาบันต่างๆ
ORGANIZATION GOALS

Vision of ABPO

เป็นผู้นำด้านธุรกิจให้บริการด้าน Business Process Outsourcing อย่างครบวงจรโดยนำมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง และให้ความสำคัญพร้อมส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งมองผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมาตรฐานสากล ให้แก่คู่ค้าและลูกค้า อีกทั้งสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีมอบแด่สังคม และประเทศชาติ

https://abpo.co.th/wp-content/uploads/2023/06/Vision-of-abpo.png
OUR COMMITMENT

Mission of ABPO

มุ่งมั่นสรรหาบริการที่ดีและนวัตกรรมใหม่ๆ
อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตที่ต้องการ

ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพ
ของพนักงานและบุคคลากรให้มีศักยภาพ
และความรับผิดชอบต่องานและลูกค้า

OUR GROWTH AND JOURNEY

More than 15 Years
in Service

The right people

ทีมงานที่มีศักยภาพมากความสามารถ
และประสบการณ์ซึ่งเหมาะสม
กับองค์กรของเรา

A correct fit

คุณภาพของการส่งมอบงาน
และมารตฐานในการบริการของเรา

People Staying

เราให้ความสำคัญกับคนในองค์กร
ทั้งด้านความรู้ ด้านสุขภาพ และจิตใจ

Furtherance

องค์กรของเรามุ่งพัฒนาศักยภาพ
และบริการสม่ำเสมอเพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการให้บริการ

บริษัทฯเราได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ตามนโยบายในการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีจุดมุ่งหวังในการขยายธุรกิจในการให้บริการต่างๆ ซึ่งเรามีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในสายงานหลากหลาย มาให้บริการกับลูกค้า เพื่อความสำเร็จในเป้าหมาย ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย และความสะดวกในการให้บริการ

2542

21 เมษายน 2542

จดทะเบียนจัดตั้ง

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2542 ด้วยทุน จด ทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 1.2 ล้านบาท ผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทรายสำคัญประกอบด้วย นายทรงพล ชัญมาตรกิจ น.ส. ละออศรี มัทธุรนนท์ น.ส. ณัฐฐิกา ไตรรัตนวุฒิ น.ส. ประทุม จิ๋วหนองโพธิ์ และ น.ส. พิมลมาศ จินดาลัทธ โดย มีนายทรงพล ชัญมาตรกิจ ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจการตลาดแบบตรงเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัทได้มี การเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 188 ล้านบาท และทุนเรียกชำระแล้ว 159.04 ล้าน บาท

2543

2542

ช่วงเริ่มต้น

ช่วงเริ่มต้นบริษัทประกอบธุรกิจการตลาดแบบตรงโดยการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการ โดยตรงต่อผู้บริโภคผ่านโทรทัศน์ (Direct Response Television: DRTV) ในระบบโทรทัศน์ภาคปกติ (Free TV) ซึ่งผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบโทรศัพท์แบบโทรเข้า (Inbound Call Center) ต่อ มาบริษัท ได้ขยายการประกอบธุรกิจไปสู่การจำหน่ายสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางการตลาดหลากหลายช่อง ทาง (Multichannel Marketing) โดยการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภค ผ่าน โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โทรทัศน์ประเภทบอกรับสมาชิกเคเบิลทีวี สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทไดเร็คเมล์ เมล์ออ เดอร์ ระบบโทรศัพท์แบบโทรออก (Outbound Call Center) ระบบออนไลน์ผ่านเวบไซด์ (E-Commerce) และการ ให้บริการศูนย์บริการทางโทรศัพท์และลูกค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ (Call Center) นอกจากนี้ บริษัทได้ มีการ จำหน่ายสินค้าแบบขายปลีกผ่านร้านค้า TV Direct Showcase รวมทั้งจำหน่ายสินค้าแบบขายส่งแก่ ลูกค้าทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงให้บริการรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาและจัดหาเวลาโฆษณาให้แก่ ลูกค้าซึ่งเป็น บริการเสริมให้แก่ลูกค้าของบริษัท

2555

23 สิงหาคม 2555

ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติเริ่มซื้อขายหุ้น

ปี 2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้อนุมัติให้ บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) เริ่มซื้อขายหุ้นสามัญ จำนวน 376,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ตั้งแต่ วันที่ 23 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป ชื่อย่อหลักทรัพย์ ได้แก่ “TVD” อยู่ในหมวดธุรกิจ “ธุรกิจขนาดกลาง”ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 หุ้นของบริษัทฯ ได้เข้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนักลงทุน จากการที่หุ้น TVD ปิดการซื้อขายในวันแรกเหนือ กว่าราคาจอง ถึง 114.28%

2557

2557

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีร้านค้า TVD SHOP จำนวน 19 สาขา

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีร้านค้า TVD SHOP จำนวน 19 สาขา รวมทั้ง ศูนย์กระจายสินค้าย่อยอีก 56 แห่งทั่ว ประเทศ ที่ทำหน้าที่เป็นร้านค้าปลีกพร้อมกับศูนย์กระจายสินค้าไปพร้อมกัน เพื่อรองรับการให้บริการสินค้า กว่า 4,000 รายการ ภายใต้เทคโนโลยีและระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้า นอกจาก นั้นยังสามารถจัดส่งสินค้าตรงถึงลูกค้าได้ภายใน 3-7 วัน ในกรุงเทพและปริมณฑล และภายใน 3-14 วัน สำหรับลูกค้าในต่างจังหวัด พร้อมทั้งรับประกันความพึงพอใจสินค้าภายใน 30 วันหลังจากได้รับสินค้า เพื่อ ให้สินค้าและบริการของบริษัทสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจแก่ลูกค้าภายใต้แนวคิด “ชีวิตดีดี มีได้ทุกวัน”

https://abpo.co.th/wp-content/uploads/2023/06/OUR-services.png
OUR SERVICES

4 Main Business Segments

ให้บริการธุรกิจหลัก 4 ธุรกิจ อาทิการ ให้
บริการด้านการบริหารงานคอนแทค
เซ็นเตอร์ (Contact Center) อย่างครบ
วงจร, ให้บริการพร้อมวางแผนดูแลธุรกิจ
ในสื่อช่องทางทีวีออนไลน์

และบริการงานด้านเทคโนโลยีพร้อม
คิดค้น พัฒนาและเปลี่ยนองค์กรของคุณ
ให้เข้าสู่รูปแบบการทำงานใหม่, รวมทั้ง
การให้บริการงานด้านการฝึกอบรม
บุคลากรที่แตกต่างจากสถาบัน

Business Process
Outsourcing
Direct Response
Agency
Business Technology
Outsourcing
ACM Academy
THE BEST WORK TEAM

BOARD OF DIRECTORS

https://abpo.co.th/wp-content/uploads/2023/06/นายทรงพล-ชัญมาตรกิจ-160x160.png
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

ทรงพล ชัญมาตรกิจ

ผู้ที่คว่ำหวอดกับธุรกิจ TV Shopping มา
ยาวนานตั้งแต่ยุคแรก ๆ จึงมีความเชี่ยวชาญทั้ง
ในด้าน Direct Marketing และ Execution เป็น
ลำดับตันๆ ของประเทศไทย
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
ทรงพล ชัญมาตรกิจ
ผู้ที่คว่ำหวอดกับธุรกิจ TV
Shopping มายาวนานตั้งแต่
ยุคแรก ๆ จึงมีความเชี่ยวชาญ
ทั้งในด้าน Direct Marketing
และ Execution เป็นลำดับ
ตันๆ ของประเทศไทย
https://abpo.co.th/wp-content/uploads/2023/06/นายทรงพล-ชัญมาตรกิจ-160x160.png
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

ทรงพล ชัญมาตรกิจ

ผู้ที่คว่ำหวอดกับธุรกิจ TV Shopping มา
ยาวนานตั้งแต่ยุคแรก ๆ จึงมีความเชี่ยวชาญทั้ง
ในด้าน Direct Marketing และ Execution เป็น
ลำดับตันๆ ของประเทศไทย
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
ทรงพล ชัญมาตรกิจ
ผู้ที่คว่ำหวอดกับธุรกิจ TV
Shopping มายาวนานตั้งแต่
ยุคแรก ๆ จึงมีความเชี่ยวชาญ
ทั้งในด้าน Direct Marketing
และ Execution เป็นลำดับ
ตันๆ ของประเทศไทย
https://abpo.co.th/wp-content/uploads/2023/06/นายทรงพล-ชัญมาตรกิจ-160x160.png
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

ทรงพล ชัญมาตรกิจ

ผู้ที่คว่ำหวอดกับธุรกิจ TV Shopping มา
ยาวนานตั้งแต่ยุคแรก ๆ จึงมีความเชี่ยวชาญทั้ง
ในด้าน Direct Marketing และ Execution เป็น
ลำดับตันๆ ของประเทศไทย
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
ทรงพล ชัญมาตรกิจ
ผู้ที่คว่ำหวอดกับธุรกิจ TV
Shopping มายาวนานตั้งแต่
ยุคแรก ๆ จึงมีความเชี่ยวชาญ
ทั้งในด้าน Direct Marketing
และ Execution เป็นลำดับ
ตันๆ ของประเทศไทย
https://abpo.co.th/wp-content/uploads/2023/06/นายทรงพล-ชัญมาตรกิจ-160x160.png
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

ทรงพล ชัญมาตรกิจ

ผู้ที่คว่ำหวอดกับธุรกิจ TV Shopping มา
ยาวนานตั้งแต่ยุคแรก ๆ จึงมีความเชี่ยวชาญทั้ง
ในด้าน Direct Marketing และ Execution เป็น
ลำดับตันๆ ของประเทศไทย
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
ทรงพล ชัญมาตรกิจ
ผู้ที่คว่ำหวอดกับธุรกิจ TV
Shopping มายาวนานตั้งแต่
ยุคแรก ๆ จึงมีความเชี่ยวชาญ
ทั้งในด้าน Direct Marketing
และ Execution เป็นลำดับ
ตันๆ ของประเทศไทย
MORE THAN JUST BUSINESS

Great Clients
Over the years

เราทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด บริษัท เอบีพีโอ จำกัด ขอขอบพระคุณ ที่ท่านไว้วางใจและมอบโอกาสให้เราได้ร่วมงานกับท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ทางเราจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด คุณภาพที่ดีที่สุด ด้วยทีมงานคุณภาพ

icon_logo_TVD
icon_logo_true - Copy
cat - Copy
icon_logo_cisco - Copy
icon_logo_acer - Copy
icon_logo_TVD
icon_logo_true
cat
icon_logo_cisco
icon_logo_acer
OUR OFFICES

Get in Touch

Come and visit our quarters or simply send us an email anytime you want. We are open to all suggestions from our clients.
Watchara Phon Office
3/394 Watchara phon
Road,Tha Raeng Subdistrict
Bangkhen,Bangkok 10220
Convent Office
38 Convent Road, Silom,
Bangrak, Bangkok 10500
Email us
info.abpo@abpo.co.th
Call us
026660841
https://abpo.co.th/wp-content/uploads/2023/06/map-2.png
https://abpo.co.th/wp-content/uploads/2023/06/map-2.png
https://abpo.co.th/wp-content/uploads/2023/06/cropped-logo-300_300-160x160.png
A BUSINESS PROCESS OUTSOURCING
Visit ABPO support to quickly find updates, FAQs,
and service centers.
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key
performance indicators offline to
maximise the long tail.

@ 2023 abpo. All right reserved.